Vi er godt fornøyd med informasjon, oppfølging, pris og utført arbeid fra Mur og Pipe som rehabiliterte vår pipe i Drammen den 20.06.2016. Spesifikt: Vi la ut jobben å kle inn vår gamle pipe med stålrør på Mittanbud.no sept. 2015 og ble kontaktet av daglig leder Abdulai Momoh. Han kom selv på befaringen, fortalte i detalj hva han ville gjøre, hvorfor og hvordan. Kort tid etter hadde vi mottatt skriftlig tilbud på e-post som avtalt. Det inneholdt fastpris for materialer og arbeid, og arbeidstid. Vi hadde også 3 andre tilbud og Mur og Pipe var nest rimeligst. Vi avventet avgjørelsen og ble fulgt opp av Mur og Pipe som eneste selskap to måneder senere. Momoh ville gjøre jobben etter vårt ønske den 20.06.16 til avtalte fastpris og etter signering av Standard Norges Byggblankett 3502:2013 (som anbefalt av Forbrukerrådet). Jobben ble unnagjort på halve av avtalt tid. Momoh og medarabeider var kundevennelige, dekket til for sot og støv og ryddet fint opp etter seg. Vi fikk inspisert arbeidet underveis og etter endt prosess. I sum en meget god kundeopplevelse. Vi føler oss svært trygg på at pipen vil bli godkjent av feieren ved neste inspeksjon.
Kjartan Vårbakken, Farmen Nedre 24, 3024 Drammen