Sameiet Falsensgate 27 (29 leiligheter) i Oslo har benyttet Mur & Pipe AS til å rehabilitere 12 pipeløp v/glidestøp. Texo ble valgt pga god pris (fast), tett oppfølging fra daglig leder Abdulai Momoh i anbudsperioden og gode referanser.

Arbeidet ble startet og avsluttet i henhold til avtale. Søknader og rapportering til kommunale instanser ble fortløpende utført av Texo, og sameiet mottok ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten og godkjennelse fra Feiervesenet kort tid etter ferdigstillelse av jobben. OBOS Prosjekt stod for ledelse av prosjektet, og ved sluttbefaring ble Texo berømmet av prosjektleder for veldig godt utført håndverk, som var noe av det bedre han hadde sett.

Vi har hatt et godt samarbeid med Abdulai Momoh og hans medarbeidere. De kom når de skulle, ryddet etter seg, var blide, hyggelige og imøtekommende. De har hatt god dialog med beboerne i gården. Det ble rapportert om ett tilfelle med sot inn i leilighet, men dette ble løst på en god og tilfredsstillende måte direkte mellom eier og Mur & pipe. Ellers har styret ikke mottatt noen klager fra beboere ifm utført arbeid inne i leilighetene. Gjennomgående opplevde vi at Abdulai Momoh var villig til å strekke seg langt for at vi skulle bli fornøyde. Han er løsningsorientert og lett å samarbeide med, åpen for innspill og holder det han lover. I tillegg er han en likandes kar med godt humør og sans for humor.

Det er lett for oss å gi Texo Mur & Pipe AS våre beste anbefalinger.
Tone Fredø
Styreleder
Sameiet Falsensgate 27