Glidestøpning av skorsteiner

Dette anser vi som den beste metoden og med best garanti opptil 35 år. Enkleste metode for å koble til og blende ildsteder i senere tid.
Denne type metoder fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen, Men metoden fyller ikke ut kratre i skorsteinen.
Disse kratrene må mures igjen før skorsteinen kan glidestøpes.
Skorsteinen rengjøres godt før den glidestøpes.

Belegget blir ca, 1cm tykt på alle 4 sider, litt mer i hjørnene, hvis belegget ikke fester seg til under laget, blir den ståend som et eget (rør) i skorsteinen.
Den store fordelen med Glidestøp at den opprettholder innvendig tverrsnitt, blir brukt på skorsteiner med store peiser eller skorsteiner med mange ildsteder. ( Spesielt på Bygård skorsteiner).
Skorsteinen blir helt tett etter dette har blitt utført.