Muring og rehabilitering

Dersom dere får fyringsforbud eller pålegg om videokontroll av pipeløpene utfører vi dette raskt og leverer en godt dokumentert rapport. Hvis det er nødvendig med skorsteinsrehabilitering vil vi gi dere en anbefaling på hvilken metode som egner seg best for den aktuelle situasjonen.

Vi har lang erfaring med å utføre skorsteinsrehabilitering i bygårder

Hvis boligen trenger hel eller delvis renovering, utfører vi dette arbeidet og gir deg både pris og tidsforbuk før arbeidet starter