Offentlige krav og tips

Vi følger alle offentlige krav

Både oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig hvis det går ut over egen bruksenhet. Du kan ikke søke selv, men må gjøre dette med hjelp fra fagfolk. Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver.

Romerike Pipe Service hjelper deg med søknadsprosessen.

Dersom du skal installere, endre, rive eller reparere et ildsted innenfor samme branncelle kreves det imidlertid ingen søknad. Likevel må du få ildstedet kontrollert av en kvalifisert fagperson og sende melding om installering av nytt ildsted.

Oslo kommune anbefaler at kvalifiserte fagfolk setter opp et ildsted

Skorsteinsrehabilitering

Dersom dere får fyringsforbud eller pålegg om videokontroll av pipeløpene utfører vi dette raskt og leverer en godt dokumentert rapport. Hvis det er nødvendig med skorsteinsrehabilitering vil vi gi dere en anbefaling på hvilken metode som egner seg best for den aktuelle situasjonen.

Vi har lang erfaring med å utføre skorsteinsrehabilitering i Oslos bygårder

Bygårder og borettslag

Borettslag og sameier har ofte utfordringer med at for mange ildsteder er koblet på samme skorstein. Et stort antall pipevifter og vertikale ventilasjonskanaler kan gjøre situasjonen enda verre. Utett skorstein kan gi falsk trekk, ildstedene kan være feil dimensjonert og en rekke andre faktorer kan spille inn.

Romerike Pipe Service har spesialisert seg på borettslag og sameier. Vi utarbeider en grundig tilstandsrapport for ditt borettslag.

Kondens problemer i piper:

Denne problematikken oppstår når røyken fra fyringsenhet gradvis avkjøles på vei til toppen av skorsteinen. Når røykgasstemperaturen går under 60 grader C, vil røyken kondensere, det vil si at 1 liter olje kan bli det samme som 1 liter kondens. Denne kondensen inneholder bla. svovelsyre som er veldig aggressiv syre som videre ødelegger bla. sementholdige produkter (til eksempel fuger i teglstein skorsteiner). Fuktigheten kan også ødelegge omkringliggende enheter (takbjelker, himlinger mm, se bilder)

Med nyere kjeler/brennere vil røykgasstemperaturen bli lavere en de gamle, samtidig som det sitter et innebygd spjeld i brenneren som gjør at det blir en annen start/stopp prosess hvor røyken blir kald/varm.