Project Description

REHABILITERING AV 8 SKORSTEINER

Vi har rehabilitert 8 skorsteiner i Erling Skjalgssons gate 21. Pipene er blitt renovert med Glidestøp med Beza Ceramic.
Hele jobben ble utført fra start til ferdig på 1 uke.