Rehabilitering med stålrør

Tynnveggene, rustfrie stålrør skaper en ny meget motstandsdyktig røykkanal inne i den eksisterende. Stålrør gir trygg skorstein, bedre trekk og økonomisk fyring.

Rørene er godkjent av Sintef for rehabilitering av alle typer skorsteiner, i eneboliger eller bygårder, for teglsteiner eller elementskorsteiner.

Rørene produseres i USA og er også typegodkjent der.